Sala de premsa

//Sala de premsa
{Sala de prensa}{}{2018-02-12T11:04:56+00:00}

Presentació corporativa de Linguaserve

Contacteu

Sala de premsa

Notícies, vídeos i notes de premsa corporatives

Linguaserve és una companyia especialitzada en el disseny, el desenvolupament i la implantació de solucions GILT (globalització, internacionalització, localització i traducció) d’última generació. L’empresa proporciona solucions tecnològicament avançades i serveis capaços de superar les barreres tecnològiques, lingüístiques, culturals, globals, locals i multimèdia que tenen les empreses.

Linguaserve implementa desenvolupaments tecnològics per posar a disposició del client una plataforma basada en tecnologia d’Internet per canalitzar els serveis de traducció, localització i gestió de continguts multilingües. Actualment treballa amb més de 30 idiomes i disposa d’una àmplia xarxa de col·laboradors homologats a tot el món.

Entre els seus clients figuren administracions públiques, bufets d’advocats i organismes internacionals, així com empreses nacionals i multinacionals de diferents sectors, incloent-hi: construcció, consum i alimentació, energia, financer, patents i marques, sanitari, tecnologies de la informació, mitjans de comunicació i turisme, entre d’altres.

Saber-ne més
Contacteu
Experiència tecnològica

L’origen de la companyia se situa el 1999, quan una sèrie de professionals de diferents àmbits (experts en Internet, comerç electrònic, tecnologia lingüística, traducció tècnica amb experiència en informàtica, màrqueting i teletreball. . . ) van coincidir al voltant d’un projecte europeu relacionat amb el comerç electrònic. Tots ells van decidir, amb l’objectiu de proporcionar solucions integrals d’internacionalització web, crear la companyia amb el nom de Linguaserve Internacionalización de Servicios, SA el març de l’any 2000.

Posteriorment, un grup d’inversors van decidir apostar pel projecte, erigint-se en àngels inversors i creant-se així una autèntica empresa emergent que ha conegut un creixement constant en volum de facturació, recursos humans i clients des del començament de les seves activitats fins a l’actualitat.

Saber-ne més
Contacteu

Participació en el projecte MultilingualWeb-LT

Linguaserve és l'única empresa espanyola que ha participat en el projecte LT-Web (Language Technology in the Web), anomenat públicament MultilingualWeb-LT (http://www. multilingualweb. eu/) i finançat per la Unió Europea a través de la iniciativa ICT Research in FP7 (Setè Programa Marc de la UE). A més de Linguaserve, formen part del projecte empreses i institucions d'Alemanya, Irlanda, la República Txeca, els Estats Units (com a socis sense finançament) i Eslovènia.

MultilingualWeb-LT té per objectiu establir les bases per a la integració de les tecnologies de la llengua en el nucli de les tecnologies web mitjançant la creació d’un estàndard que defineix tres classes de metadades: informació en el contingut del web que sigui rellevant per al processament de tecnologia del llenguatge, processos per a la creació de contingut web mitjançant la localització i la gestió del contingut dels fluxos de treball, i aplicacions de tecnologia del llenguatge i recursos emprats en aquestes aplicacions.

MultilingualWeb-LT disposa de la col·laboració i l’impuls del World Wide Web Consortium (W3C), organisme internacional que treballa per al desenvolupament d’estàndards web amb l’objectiu de guiar Internet cap al seu màxim potencial a través de la implementació de protocols i pautes que n’assegurin el creixement futur. Linguaserve forma part activa del W3C, i contribueix amb la seva actuació a fomentar i consolidar la integració entre l’accessibilitat web, jurídicament garantida a escala internacional i nacional per una extensa legislació, i el multilingüisme aplicat a aquesta realitat.

MultilingualWeb-LT facilitarà la creació web en els idiomes del món, desenvolupant mètodes estàndard per permetre la traducció (automàtica i manual) i l’adaptació de continguts web a les necessitats locals, des de la seva creació fins al seu lliurament als usuaris finals.

Segons estimacions efectuades pel W3C, l’absència d’estàndards per a l’intercanvi d’informació sobre traduccions suposa a la indústria fins al vint per cent més en costos de traducció, la qual cosa implica milers de milions de dòlars. A més, les barreres per a la distribució de continguts en més d'un idioma comporten la pèrdua d'oportunitats de negoci. Amb MultilingualWeb-LT es respon de manera satisfactòria a un repte amb un pes específic creixent, ja que a mesura que Internet es torni més diversa des del punt de vista lingüístic (el xinès, el rus i l'àrab són els idiomes que més s'han estès durant l'última dècada), les demandes de traducció s'incrementaran de manera incessant. Menys d'un terç dels usuaris actuals del web tenen l'anglès com a llengua materna i aquesta proporció es continuarà reduint a mesura que el web s'expandeixi. Ja són moltes les persones que utilitzen motors de traducció en línia per permetre la traducció sota demanda, la qual cosa provoca que sigui encara més important per als creadors de continguts tenir en compte aquests usos intermedis dels seus contin...

ATLAS RT i GBC Server: dues solucions per afrontar els reptes del futur

Dins de la seva política estratègica d'oferir solucions innovadores, Linguaserve té prevista la distribució, a escala internacional, de dos dels seus desenvolupaments tecnològics: ATLAS RT i GBC Server. Ambdós han estat implementats al centre d’R+D+I de la companyia i responen a la seva vocació de situar-se en primera línia d’avantguarda en un mercat que disposa d’unes perspectives de creixement excel·lents durant les dècades vinents.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real de segona generació, per a molts analistes l’aplicació més avançada i adaptable del mercat, que dóna servei a les sol·licituds del client per a la traducció en temps real (Real Time) o de manera molt ràpida (Quick Time). Està integrat amb els millors sistemes de traducció automàtica, postedició humana i sistemes de traducció assistida humana i utilitza un servidor intermediari “intel·ligent” de publicació multilingüe per gestionar la traducció de pàgines web.

Per la seva part, GBC (Global Business Connector) Server és una solució avançada a través de serveis web que permet gestionar i integrar el contingut multilingüe del lloc web o sistema d’informació del client. Aporta valors afegits com ara servei desatès, interoperabilitat segura i seguiment en línia, reducció de costos i temps de resposta, compatibilitat amb formats natius del client i formats estàndard i escalabilitat, entre d'altres. Tot això el converteix en un dels sistemes d’interoperabilitat per a la globalització de continguts multilingües més avançats que hi ha a tot el món.

Entre les empreses i institucions que han integrat GBC Server en la seva estructura productiva es troben Zara, Repsol, Gas Natural, El Corte Inglés, Imaginarium, AENA, Ajuntament de Barcelona i Correos.

Acord amb JR Language Translations

A fi d’establir les bases per afrontar els desafiaments d’un mercat en canvi constant i amb uns nivells d’exigència creixents, apostant per solucions d’avantguarda basades en la innovació i el compromís amb la qualitat, Linguaserve ha arribat a un acord de col·laboració amb JR Language Translations, una de les empreses de referència dins del sector amb la seu central a Nova York i que ofereix els seus serveis en més de seixanta llengües.

Ambdues companyies cooperen per proporcionar solucions GILT (globalització, internacionalització, localització i traducció) al mercat d’Amèrica del Nord a través d’una plataforma integrada. Amb la seva tecnologia i serveis, estan en condicions per oferir als clients finals valors afegits com l’optimització del temps en els processos de desenvolupament multilingüe de les seves pàgines web, així com la reducció dels costos econòmics en automatitzar processos.

Per a Pedro L. Díez Orzas, president executiu de Linguaserve, “amb aquest acord la nostra companyia reforça la seva aposta per consolidar-se com una companyia de caràcter global, capaç d’oferir la seva àmplia gamma de solucions a escala transnacional. La nostra recent presència en l’IRCE de Chicago de la mà de JR Language culmina una trajectòria al mercat de gairebé dècada i mitja des del començament de les nostres activitats”.

Per la seva part, Sergio Ruffolo, COO de JR Language Translations, considera que “amb l’ús de la tecnologia de traducció proxy, els connectors de traducció i una barreja de traducció humana i automatitzada, el cost i el temps per a la localització de llocs web i sistemes de gestió de continguts es poden reduir entre el 10 i el 60 per cent. El nostre acord amb Linguaserve permetrà introduir tecnologia d’avantguarda al mercat nord-americà”.

Projectes de referència duts a terme per Linguaserve

Al llarg de la seva trajectòria al mercat, Linguaserve ha desenvolupat nombrosos projectes de referència dins de l'entorn GILT. Hi destaquen els referits a institucions i empreses com Agència Tributària, Repsol, Seguretat Social, SEPE, VDMA, Ajuntament de Barcelona, Turespaña, EducaRed, OMT i AENA.

Projecte per a l’Agència Tributària (AEAT).
Millora del multilingüisme del portal web (http://www. agenciatributaria. es/), en col·laboració amb Lucy Software i Dublin City University. En l'actualitat, els continguts del portal són accessibles en espanyol, català, gallec, valencià i anglès i representen un volum de més de cinc milions de paraules. Ha permès adaptar el sistema aplicat ja anteriorment al seu web (ATLAS RealTime de Linguaserve) al nou estàndard ITS 2. 0 i adequar-lo al format HTML5. ATLAS RT incorpora, a més, sistemes de traducció automàtica basada en regles (Lucy LT) i estadística (MaTrEx de la Dublin City University). Paral·lelament, també s'aporta una solució de traducció basada en interoperabilitat per a la gestió i la producció de continguts multilingües, així com una consultoria de serveis lingüístics i de localització de continguts web.

Projecte per a Repsol.
Automatització de la gestió de continguts multilingües per a la traducció, la localització, la càrrega i la publicació del portal (http://www. repsol. com), amb la participació d’un ampli equip d’especialistes i de lingüistes i traductors nadius de cadascuna de les llengües i amb la realització d’estudis tècnics i de disseny per a la seva adaptació. Es van elaborar glossaris terminològics en castellà, català, gallec i eusquera (amb més de 25. 000 termes) utilitzant, entre altres fonts disponibles, les dels respectius organismes oficials de terminologia de la Generalitat de Catalunya (TERMCAT), el Govern Basc (EUSKALTERM) i la Xunta de Galicia (TERMIGAL). També es va aportar un nombre significatiu de propostes terminològiques en cadascuna de les llengües en els casos en què no s’han trobat documentats els termes, de manera que es va constituir una contribució importantíssima al patrimoni terminològic i textual del català, l’eusquera i el gallec en les diferents àrees temàtiques del portal.

Projecte per a la Seguretat Social.
Traducció i localització per a la internacionalització i l’adaptació multilingüe del web, plataforma de gestió i sistemes de continguts actuals del seu portal (http://www. seg-social. es). Desenvolupat al llarg de dos anys, va permetre traduir continguts del castellà al català, l'eusquera, el gallec, el valencià, l'anglès i el francès. A més, en determinats casos, s’ha procedit a la traducció de continguts a llengües com polonès, romanès, rus, xinès, ucraïnès, àrab (Marroc) i búlgar.

Projecte per al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
Millora del multilingüisme del web (http://www. sepe. es/) d’aquest organisme autònom adscrit actualment al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. S'ha procedit a la traducció i la localització de la totalitat dels continguts de web de l'espanyol al català, l'eusquera, el gallec i el valencià, així com a l'anglès, el francès i l'alemany per a certs continguts seleccionats. El volum mensual a traduir supera les 60. 000 paraules, i a això se suma la potencial incorporació de llengües addicionals com el xinès o l’àrab, entre d’altres.

Projecte per a VDMA (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau).
Optimització dels seus fluxos GILT mitjançant la creació del cas d’ús HTML5-ITS 2. 0 dins del projecte MultilingualWeb-LT, en col·laboració amb Cocomore i basant-se en el gestor de continguts Drupal i en la solució GBC Server de Linguaserve. Aquest consorci alemany, un dels principals proveïdors de serveis d'associació que hi ha a Europa (amb 3. 170 membres) i que ofereix la xarxa més gran de la indústria d'enginyeria europea, ha aconseguit disminuir fins a un 84 per cent el temps dedicat a la gestió de la traducció de les seves notes de premsa, de manera que s'ha estalviat un 83 per cent del seu treball de gestió i processament.

Projecte per a l’Ajuntament de Barcelona.
Gestió integrada, durant un termini d’execució de 24 mesos, dels serveis de correcció i traducció de textos i l’assessorament lingüístic i sociolingüístic de la pàgina web (http://www. bcn. cat/) en català, castellà i anglès.

Projecte per a Turespaña.
Solució completa per a la internacionalització i el manteniment posterior del portal en espanyol (www. tourspain. es), que ha estat implementat per l’UTE formada per Telefónica Sistemas i Indra. El portal, que consta de més de dos milions de paraules i de prop de 14. 000 pàgines, té els continguts en nou idiomes: espanyol, anglès, francès, alemany, japonès, rus, xinès, italià i portuguès. Es tracten tot tipus de continguts localitzables o que requereixen traducció i s'aporta, a més, un valor afegit en processos previs i posteriors a la internacionalització, com ara la redacció de continguts o la recuperació d'informació. Es basa en aspectes com ara: la implantació d’un sistema d’actualització contínua multilingüe que permeti gestionar, registrar, minimitzar conversions i tractaments manuals per part del client, amb una freqüència diària; la recuperació d’informació i categorització, a partir de l’elaboració d’algoritmes i heurístiques per a l’aplicació del tesaurus i glossari multilingüe en les tasques de cerques mitjançant paraules clau, per cercadors i en text lliure, així com cerques en llenguatge natural, millorant l’amplitud i la precisió de les cerques; la traducció, amb avaluació de l’aplicació de la traducció automàtica i/o la traducció assistida per ordinador per les seves prestacions i terminis d’implantació.

Projecte per a EducaRed.
Traducció del seu navegador al català, l’eusquera i el gallec. EducaRed, programa impulsat per la Fundación Telefónica, Telefónica i les organitzacions més representatives del món educatiu, constitueix un punt de trobada virtual en què es dóna cita a professors, alumnes i pares dels més de 10. 000 centres ja inscrits, vinculats mitjançant un conveni signat per les principals associacions professionals, confederacions de pares i sindicats. Entre les principals funcions del navegador es troben les d’introduir les noves tecnologies en el funcionament habitual de la classe, gestionar els accessos dels alumnes a la xarxa, proporcionar una navegació guiada i segura, així com brindar la possibilitat de crear unitats didàctiques en línia i facilitar l’intercanvi de materials entre professors.

Projecte per a l’Organització Mundial del Turisme (OMT).
Inclou la implantació i la formació al Departament de Traducció de l’OMT a Madrid d’un avançat sistema integrat d’eines d’ajuda a la traducció que optimitza els processos de traducció duts a terme en aquesta organització. Aquest sistema està compost pel sistema integrat de traducció assistida Transit 3. 0. i pel gestor terminològic TermStar, ambdós desenvolupats per la companyia suïssa Star (un dels líders mundials en programari de traducció assistida) a través de la seva filial a Espanya Star Servicios Lingüísticos.

Projecte per a Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).
Implantació al web (www. aena. es) del gestor de continguts multilingües LS-XMLConnector per dur a terme els processos de traducció, localització i gestió de continguts multilingües de tots els continguts que estan en castellà i anglès. Així mateix, la secció corresponent a aeroports s’ha traduït a set idiomes més (a més del castellà i l’anglès): francès, alemany, català, gallec, eusquera, valencià i àrab.

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Mitjans de Linguaserve

Blog

Contextos

Notícies

Vídeos corporatius

Sala de premsa